OFERTA POCZTA REGULAMIN POMOC KONTAKT

Pomysł na stworzenie Lubelskiego Centrum Biznesu, jako wirtualnej platformy umożliwiającej stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia biznesu powstał w dwóch spółkach: LUBGIP Sp. z o.o. oraz SIPMA S.A. na początku 2004 roku. Chodziło głównie o udostępnienie serwisu internetowego umożliwiającego firmom mieszczącym się w biurowcu przy ul. Budowlanej 26 utrzymywanie wizytówki WWW oraz korzystanie z poczty elektronicznej (oczywiście w domenie lcb.pl). Jednakże rejon ulicy Budowlanej oraz okolicznych ulic stanowi swoiste centrum biznesowe - przy samej ulicy Budowlanej istnieje i działa ponad 50 firm. W chwili obecnej zatem idea jaką jest Lubelskie Centrum Biznesu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnych przedsiębiorców na usługi ekonomiczne, informatyczne, konsultingowe, szkolenia, spotkania i inne przedsięwzięcia gospodarcze. Oczywiście do realizacji wymienionych usług istnieje odpowiednie zaplecze techniczne, które zapewniają SIPMA S.A. oraz LUBGIP Sp. z o.o. Celem jaki stawia sobie Lubelskie Centrum Biznesu jest podniesienie poziomu wiedzy informatycznej jak i ekonomicznej wśród regionalnych podmiotów gospodarczych. Jako główne narzędzie Lubelskie Centrum Biznesu wykorzystuje serwis WWW mieszczący się pod adresem: www.lcb.pl. Zadaniem tegoż serwisu jest wspieranie przedsiębiorczości w Lublinie w następujących sferach działalności: reklama spółek lubelskich, umożliwienie dostępu do poczty elektronicznej, publikowanie informacji i materiałów ekonomicznych, ogłoszeń, porad itp. Z serwisu internetowego mogą korzystać zarówno duże korporacje, jak też mniejsze firmy, które wykorzystują lub chcą wykorzystywać zasoby i możliwości Internetu do nawiązywania kontaktów i efektywnego poszerzania rynków zbytu. Serwis ten znajduje także swoje zastosowanie w przypadku promowania nowych jednostek gospodarczych wchodzących dopiero na rynek, co pozwoli im zminimalizować koszty reklamy na starcie działalności. Chwilowo zawartość jak i szata serwisu są w trakcie budowy, ale już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem Lubelskiego Centrum Biznesu do współpracy.